مجله اینترنتی صدا 95مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/24
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پنج انسان سرشناسی که در ایام پیری مهم ترین کار را انجام دادند ...

تولستوی در 82 سالگی کتاب «من نمی توانم ساکت باشم» را نوشت.

جرج برناردشاو در 93 سالگی نمایشنامه «قصه های خارق العاده پند آموز» را نوشت.

پیکاسو در 90 سالگی بهترین نقاشی هایش را کشید.

چرچیل در 82 سالگی کتاب «تاریخ کشورهای انگلیسی زبان» را نوشت.

سامرست موام در 84 سالگی کتاب «دیدگاه ها» را نوشت

«هیچوقت برای هیچی دیر نیست»

 

موضوع : دانستنی , موفقیت , تلنگر

منبع : کانال کتابخانه دانشگاهی

 


با ما شنیده شوید

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/21
 • کلمات کلیدی: سالگی ,نوشت ,کتاب ,سالگی کتاب ,برای هیچی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 

نخستین سنگ قبر دیجیتالی جهان در اسلوونی!
نمایشگر لمسی که از طریق آن می‌توان به اطلاعاتی از جمله نام، تاریخ فوت و آلبوم عکس او دست پیدا کرد!

 

موضوع : دانستنی , عجایب

منبع : کانال ترفند های عجیب

 


با ما شنیده شوید

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/19
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/17
 • کلمات کلیدی: شبکه ,سینما ,سیما
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/16
 • کلمات کلیدی: سایت ,دانلود ,اندروید ,سایت اندروید ,سایت سرزمین
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/15
 • کلمات کلیدی: مسافرتی ,آژانس ,آژانس مسافرتی ,مسافرتی برجمان ,آژانس مسافرتی برجمان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/14
 • کلمات کلیدی: سایت ,موزیک ,دانلود ,سایت موزیک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/13
 • کلمات کلیدی: بانک ,صادرات ایران
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ﻓﺮﺩﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﺩﻭ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ .
میشود ﻫﻤﻪ ﯼ ﮔﺮﺩﻭﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ، ﮔﺮﺩﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﺪﺍﺩ .
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
میشود ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﮔﺮﺩﻭﯼ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ .
ﺍﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﮔﺮﺩﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ .
ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﮔﺮﺩﻭ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ .
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﺩﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﮐﻪ ﮔﺮﺩﻭﯼ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ .
ﮔﺮﺩﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﮔﻔﺖ: ﺯﺭﻧﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﯾﮑﯽ، ﯾﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮔﺮﺩﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﯽ.
ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺳﻤﺞ ﮔﻔﺖ : ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻋﻤﺮ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻭﺵ،
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ نمیکنی ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ، ﯾﮑﯽ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ میدهی ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﯿﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮﺕ ﺍﺯ ﮐﻒ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ،
ﻧﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ،
ﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ،
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻟﺬﺕ ببرید

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/51
 • کلمات کلیدی: ﮔﺮﺩﻭ ,ﻣﺠﺎﻧﯽ ,ﮔﺮﺩﻭ ﻓﺮﻭﺵ
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

توی یک کوچه ای چهار خیاط بودند…همیشه با هم بحث میکردند..

یک روز، اولین خیاط یک تابلو بالای مغازه اش نصب کرد.
 روی تابلو نوشته بود “بهترین خیاط شهر”.

دومین خیاط روی تابلوی بالای سردر مغازش نوشت “بهترین خیاط کشور”.

سومین خیاط نوشت “بهترین خیاط دنیا“

چهارمین خیاط وقتی با این واقعه مواجه شد روی یک برگه کوچک با یک خط معمولی نوشت:
 “بهترین خیاط این کوچه”


مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/50
 • کلمات کلیدی: خیاط ,نوشت ,“بهترین ,“بهترین خیاط ,نوشت “بهترین
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 


مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/49
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

۱ - آرزو نکن شرایط ساده تر بود، آرزو کن تو قوی تر بودی. آرزوی مشکلات کمتر نکن،  آرزو کن مهارت های بیشتری داشتی. آرزوی چالش های کمتر  نکن، آرزو كن دانایی بیشتر را

۲ - چالش رهبری در این است که قوی باشی، اما نه گستاخ، مهربان باشی، اما نه ضعیف، جسور باشی، اما نه موجب آزار دیگران، متفکر باشی، اما نه تنبل، افتاده باشی، اما نه کمرو ،سربلند باشی، اما نه مغرور، شوخ طبع باشی اما نه بدون ملاحظه

۳ - بر هر حال باید رنج یکی از این دو را تحمل کنیم: درد منظم بودن یا درد تاسف

۴ - روزها گران قیمت هستند. زمانیکه یک روز را خرج میکنید، یک روز کمتر برای خرج کردن دارید. پس مطمئن شوید که  روزهایتان رابه درستی خرج میکنید

۵ - انضباط پل بین اهداف و دستاوردها هستند

۶ - اگر تمایل به ریسک های غیر متعارف ندارید، مجبور خواهید بود با متعارفها کنار بیایید

۷ - انگیزه چیزی است که به شما قدرت شروع را می دهد، عادت چیزی است که شما را در راه نگه می دارد

۸ - موفقیت چیزی جز تمرین روزمره چند نظم ساده نیست

۹ - به جمع های ساده نپیوندید، رشد نخواهید کرد، جایی بروید که انتظارات و خواست های عملکردی بالا است

۱۰ - یاد بگیرید با چیزی که دارید خوشحال باشید و همزمان به دنبال تمام چیزهایی که میخواهید بروید.


مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/48
 • کلمات کلیدی: باشی، ,آرزو ,چیزی ,ساده
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

خیلی زیباست حتما بخوانید...

شخصی برای اولین بار یک کلم دید.

اولین برگش را کند،
زیرش به برگ دیگری رسید و زیر آن برگ یه برگ دیگر و...

با خودش گفت:
حتما یک چیز مهمیه که اینجوری کادوپیچش کردن...!
اما وقتی به تهش رسید وبرگها تمام شد متوجه شد که چیزی توی اون برگها پنهان نشده،
بلکه کلم مجموعه‌ای از این برگهاست...

حکایت زندگی هم این چنین است!
ما روزهای زندگی رو تند تند ورق میزنیم و فکر می کنیم چیزی اونور روزها پنهان شده،
در حالیکه همین روزها آن چیزی ست که باید دریابیم و درکش کنیم...
و چقدر دیر میفهمیم که بیشتر غصه‌هایی که خوردیم،
نه خوردنی بود نه پوشیدنی،

فقط دور ریختنی بود...!

زندگی، همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیم

 

منبع : کانال گیزمیز

 


با ما شنیده شوید

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/47
 • کلمات کلیدی: زندگی ,چیزی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
1 - تب عشق 11 - بهترینــ ها❤️
2 -

مشخصات

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/44
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/43
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 

رئیس شرکت راه آهن سوئد، مدیرعامل سازمان تولید انرژی یونشوپینگ

مینو اخترزند از موفق‌ترین مدیران ایرانی اروپاست.

وی نشان ممتاز افتخاری را از دولت سوئد دریافت کرده است.

 

منبع : کانال کتابخانه دانشگاهی

 


با ما شنیده شوید

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/42
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
1 - رلکده دختر پسرای خاص 11 - ❤️ JUST CHAT ❤️.
2 -

مشخصات

1 - ♦️کـــــــــــوردســـــــــتان♦️ 11 - ⚜️》♡"گــپ خاصترینها "♡《⚜️
2 - گپ چت وویس شیدا

مشخصات

1 -

مشخصات

شاغلین مومن

 

فرصتهای شغلی

 

کانون کاریابی

 

نیو استخدام

 

فرهنگیان

 

کاریابی فنی

استخدام

 

درآمد از نت

 

ایران نتورک

 

استخدام

مشخصات

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/62
 • کلمات کلیدی: اندروید
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/61
 • کلمات کلیدی: عاشقانه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
1 - آشیانه شعر و ادب 11 - دًٍخًٍــًٍتًٍـًًرًٍ پًٍسًٍـًٍرًٍاےًٍ ایًٍـًًرًٍوًٍنًٍـًًےًٍ
2 - ✨تو عشقیو من عاشقت✨ 12 -

مشخصات

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/59
 • کلمات کلیدی: سلامت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/58
 • کلمات کلیدی: لینک ,لینکدونی ,گروه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

بــاڪــســے نــبــاش ڪــه

از بــے ڪــســے مــے خــواهد بــاتــو بــاشــد...

 

بــاڪــسیــ  بــاش ڪــه

بــیــن همــه مــے خــواهد بــاتــو بــاشــد..!

 

این رو آویــزه ے گــوشــت ڪــن رفــیــقــ:

"اعــتــمــــــــاد"

"الــمــثــنــــــــــیــ"

"نــــــــــدارد"‎‎‌‎

منبع: عشق های اتشین


با ما شنیده شوید

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/77
 • کلمات کلیدی: بــاتــو بــاشــد ,خــواهد بــاتــو ,مــے خــواهد ,خــواهد بــاتــو بــاشــد ,مــے خــواهد بــاتــو
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
1 -

مشخصات

قوﻡ ﯾﻬﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ ‏(ﻉ) ﺭا ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ...

ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ از ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ شکاﯾﺖ ﮐﻨﺪ...

ﭘﺮﻭﺩﮔﺎﺭﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ‏(ﻉ‏) ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ ﯾﻬﻮﺩ ﺑﮕﻮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ اصلاح ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﻨﻨﺪ...

ﻭ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﻼیی ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ، ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭه‌اﺵ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ...

ﺣﻀﺮﺕ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

ﻋﻠﻤﺎﯼ ﻗﻮﻡ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ به فکر چاره‌ای ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ...

 

ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎنه‌هاﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ سوراﺥ ﮐﺮﺩند، ﺗﺎﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻼیی ﻧﺎﺯﻝ ﺷﻮﺩ، ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ خیلی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻔﺎﺕ

ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ...

ﻫﻤﻪ به حالت ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭﻋﺪﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺣﻖ ﺍﺳﺖ، ﻫﯿﭻ ﺑﻼﯼ ﻧﺎﺯﻝ نشد...!

ﻧﺰﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﻓﺘﻨﺪ و به حاﻟﺖ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺩﯾﺪﯼ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻭ ﻧﻪ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ نمیﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ؟!!!

ﺣﻀﺮﺕ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺵ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ پرسید ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮﺩ...

ﭘﺮﻭﺩﮔﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ ‏(ﻉ‏) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻣﻮﺳﯽ چه کسی ﺍﺭﺣﻢﺍﻟﺮﺍﺣﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ؟

ﺣﻀﺮﺕ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﯼ ﭘﺮﻭﺩﮔﺎﺭ ﻣﻦ.

ﭘﺮﻭﺩﮔﺎﺭ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺁﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻭ ﺭﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺁﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯽ که ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺣﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ،

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﺭﺣﻢ ﻧﮑﻨﻢ، ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺣﻢﺍﻟﺮﺍﺣﻤﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ..؟؟

 

ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺣﻢ ﮐﻨﯿﻢ، ﺗﺎ ﭘﺮﻭﺩﮔﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺣﻢ ﮐﻨﺪ.

 

 

منبع: کانال نیک پند

 

 


با ما شنیده شوید

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/75
 • کلمات کلیدی: ﺣﻀﺮﺕ ,ﺁﻧﻬﺎ ,ﻓﺮﻣﻮﺩ ,ﭘﺮﻭﺩﮔﺎﺭ ,ﺩﯾﮕﺮ ,ﺑﻮﺩﻧﺪ ,ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
(( نام ربات )) (( توضیحات کارکرد ربات ))
1 - Anti Link Bot = Free

ربات ضد لینک برای گروه های تلگرام

2 -

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/74
 • کلمات کلیدی: لینک ,ربات ,گروه ,اسپم ,احساس دوستات
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

(( جوکستان ))

« سری اول »

***************{صدا95}***************

1 - اونی که شما بهش میگید عشقم
ما بهش هیچی نمیگیمآخه من با عشق شما چیکار دارم
لطفا منو وارد زندگی شخصیتون نکنید

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/72
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
1 - عشق و نفرت 11 - *z@#r@*
2 -

مشخصات

1 - دختر پسرای خاص 11 - ویس گـؒؔـ۪۪پ دبــؒؔ◌͜ی ايــؒؔ◌͜ـ۪۪ران
2 -

مشخصات

1 - گپ و دورهمی پاتوق 11 -

مشخصات

1 -

مشخصات

 

استیو میلر:
گاهی اوقات مجبور میشی
از کسایی که دوسشون داری دور باشی،
اما این باعث نمیشه کمتر دوسشون داشته باشی
گاهی حتی باعث میشه بیشتر دوسشون داشته باشی.مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/102
 • کلمات کلیدی: دوسشون ,داشته باشی ,دوسشون داشته
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.پروفسور فریناز کوشانفر

فارغ‌التحصیل مهندسی برق از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و استاد دانشگاه رایس

ایشان با اختراع نوعی تراشه یکی از 35مخترع برتر در قرن 21 به‌شمار میرود.

 

منبع : کانال کتابخانه دانشگاهیمجله اینترنتی صدا 95

مشخصات

 • منبع: http://seda95.rozblog.com/post/94
 • کلمات کلیدی: فریناز کوشانفر ,پروفسور فریناز ,پروفسور فریناز کوشانفر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها